Mekanik

İnşaat yapılarının olmazsa olmaz bileşenlerinden biri konumundaki mekanik tesisat; kendi içerisinde dallara ayrılan, binadaki/yapıdaki konfor ve yaşam standartlarının arttırılmasına yönelik uygulanan sistemlerdir. Konut, hastane, okul, alışveriş merkezi, endüstri ve sanayi tesisleri, iş merkezi ve ofis binaları gibi çeşitli uygulama alanlarına sahip mekanik tesisat sistemlerinin ana kollarını şu şekilde sıralayabiliriz;

services-tabs-139154408

Mekanik tesisat tasarım hizmetlerini genel olarak aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
– Isıtma ve Soğutma Sistemleri
– Sıhhi Tesisat
– Yangın Söndürme Sistemleri
– Havalandırma Sistemleri
– Güneş Enerjisi Sistemleri
– Doğalgaz Tesisatı
– Basınçlı Hava Tesisatı
– Buhar, Kondends, Kızgın Su ve Kızgın Yağ Tesisatı
– Havuz Tesisatı
– Mekanik Otomasyon
– Fenni Muayene

Yapı ve tesislerin diğer mekanik ve her türlü ısı donanımı ile ilgili plan, proje, resim, hesap ve ihale dosyasının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere, tekniğin ve mesleğin genel ilke ve çıkarlarına uygun olarak uyum ve birlik içinde yapılmasıdır.

Mekanik tesisat projelendirme, müşavirlik veya kontrol işi yapan mühendisler yaşanabilir yapılar için aşağıda belirtilen noktaları sağlayabilmelidir.
– Konforlu şartlar
– Fonksiyonellik
– Güvenilirlik
– Sağlamlık
– Uzun Ömür
– İleri teknolojiye uygunluk
– İlk yatırım için düşük maliyetler
– Uygulama kolaylığı
– Kullanım ve bakım kolaylığı
– Genişlemeye elverişlilik
– Enerji tasarrufu
– Çevre hassasiyeti
– Teslim edilebilirlik

Otomasyon

Bina Otomasyon Sistemleri, tek merkezden yonetilmek uzere, merkezi kontrol unitesi ve yazılımları, kesintisiz güç kaynaklan, haberleşme modülleri ve internet ara yüzleri, programlanabilir kontrol panelleri, iletişim protokolü uzerinden haberleşebilen cihazlar ile saha elemanları, Otomatik Kontrol Sistemleri ise yerinden yonetilmek uzere kontrol panelleri ve saha elemanları kapsamaktadir.

Bina otomasyon sistemleri, yapılarda ve endüstriyel tesislerde öngörülen mekanik tesisat sistemlerinde merkezi denetim ve işletmeyi gerfekleştirmek, enerji tasarrufu elde etmek ve güvenlik kontrolünü sağlamak üzere tesis edilmektedir.

Elektrik

Elektrik modern dünyamızın değişilmez bir parçası. Bu nedenle artık ister istemez hayatımızın her yerinde olmak zorunda. Elektriği evlerimize sağlıklı bir şekilde aktarmak, kullanmak ve kullanırken bir arıza ile karşılaşmamak için iyi bir elektrik tesisatını ihtiyacımız var. Eğer herhangi bir arıza ile karşılaşırsak bu çok büyük kayıplara neden olabilir. Hem mal hem can kaybı… Çünkü bir binada veya dairede oluşabilecek bir kaçak büyük bir yangına sebep olabilir ek olarak elektriğe çarpılma olasılığına göz önünde bulundurursak can kaybı da artacaktır. Bu nedenle elektrik tesisatı oldukça önem arz etmektedir.

1- Güç dağıtım tesisatı;
Alçak gerilim güç dağıtımı, Priz tesisatı, Mekanik tesisat için güç dağıtımı – motor beslemeleri alt başlıklarından oluşmaktadır.
2- Yedek güç sistemleri;
Dizel – jeneratör grubu, Kesintisiz güç kaynağı, Merkezi akümülatör grubu ile ilgili sistem dizaynları kapsamaktadır.
3- Aydınlatma;
Genel aydınlatma, Çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatması, Acil durum aydınlatması, Dış aydınlatma (çevre aydınlatması), Özel aydınlatma, Aydınlatma kontrolü – karartma gibi konular ile ilgilidir.
4- Reaktif güç kompanzasyonu
5- Koruma sistemleri;
Topraklama tesisi, Yıldırımdan koruma sistemi, Aşırı gerilimden koruma, Aşırı akımdan koruma, Artık akım koruması, Dolaylı dokunmaya karşı koruma sistemleri olarak ayrılabilir.
6- İletişim sistemleri;
Telefon, Bilgi iletişim ağı, TV sistemleri, Müzik yayın – anons sistemi, Çağrı sistemi, Merkezi saat sistemi, Intercom sistemleridir.
7- Yangın algılama ve alarm sistemleri
8- Güvenlik sistemleri;
Kapalı devre TV sistemi, Hırsız alarm sistemleri, Geçiş kontrol sistemi, Elektronik bekçi tur ve kontrol sistemi, Gaz algılama sistemi, Su basması algılama ve alarm sistemi konuları ile ilgilidir.
9- Özel sistemler;
Kongre – konferans sistemleri, Simültane tercüme sistemi, Ses ve görüntü sistemleri, Tıbbi çağrı sistemleri, Elektronik sıra çağrı sistemleri, Bilgi (informasyon) sistemleri, Bina otomasyon sistemleri, Yapısal kablolama gibi farklı sistem türlerini oluşturur.

3D Proje Modelleme

Yapı Bilgi Sistemi (BIM) ülkemizde inşaat sektöründe proje aşamasında kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir sistemdir. Bu sistem ile parametrik modeller oluşturulup binanın inşaatı için gerekli olan tüm projeler elde edilmekte ve her bir
yapı elemanın özellikleri binanın dijital ortamda oluşturulan modeli üzerine işlenebilmektedir.

Tüm alt ve üst yapı tesislerinde kullanılan mekanik ekipmanlar teknolojideki gelişmelere bağlı olarak daha fazla kullanılmakta, yapılan tesislerin maliyeti içindeki payları giderek artmaktadır. Bu nedenle mekanik ekipmanlar amacına uygun şekilde seçilmeli, mekanik projeler, inşaat aşamasında yapım işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için yüklenici firmalar tarafından dikkatle hazırlanmalı ve kontrolleri titizlikle yapılmalıdır.